Beauty School - szkolenia z kosmetologii medycznej i wiele innych » Refundacja szkoleń
Beauty School to nie tylko profesjonalne szkolenia. To także wykwalifikowana kadra, indywidualne podejście oraz lata doświadczenia.
Refundacja szkoleń

Jesteśmy jednostką szkoleniową, posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze ewidencyjnym: 2.06/00012/2014.

 

Od 2014 roku współpracujemy na terenie całej Polski z Urzędami Pracy, Fundacjami oraz Miejskimi ośrodkami Pomocy Społecznej, które pokrywają koszty wybranego szkolenia.

 

Szkolenia kierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz Pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Na potrzeby Urzędów Pracy tworzymy również pakiety szkoleń.

 

Jeżeli chcesz zdobyć nowy zawód oraz podnieść swoje kwalifikacje skontaktuj się z Nami telefonicznie +48 691-494-139, e-mailowo: recepcja@beauty-school.pl lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie telefonicznie).

 

Wspólnie omówimy szczegóły wybranego przez ciebie szkolenia oraz podpowiemy co powinieneś zrobić krok po kroku.

 

 

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).projekt i realizacja: Scitive