Refundacja kursów

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze ewidencyjnym: 2.06/00012/2014

Wszystkie osoby z Województwa Lubelskiego, posiadające status osoby bezrobotnej, mogą skorzystać z refundacji kursów przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y, skontaktuj się z nami.projekt i realizacja: AdvertSpire